T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Bulancak Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Bulancak Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

 

Uzm.Dr.Hanife SARIKAYA GENÇ – Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

AKADEMİK BİLGİLER

Tıp Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıpta Uzmanlık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

HİZMET GEÇMİŞİ

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast.Ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

Giresun Aksu Sağlık Ocağı

MESLEKİ SPESİFİK İLGİ ALANLARI

Kronik Viral Hepatitler, Nazokomiyal Enfeksiyonlar, Geriatrik Enfeksiyonlar

BİLİMSEL YAYINLAR

Brucella Epididymo - Orchitis Relopsing Three Times Despilz Treatment

A Case Of Secondory Syphilis With Hepatitis

Oxidative Stress And Antroxident Defense İn Patients With Chronic Hepatitis B

A Nasokomial İnfection Caused By Vancomycin Resistant Enterococcus