Bebek Dostu Hastane Kriterleri
25 Haziran 2018

“BEBEK DOSTU HASTANE” UYGULAMASI NEDİR?
Bakanlığımızca bebek sağlığının geliştirilmesi, bebek ölümlerinin azaltılması, sağlıklı bir gelişim ve büyüme için yürütülen bir çok sağlık program ve projesi bulunmaktadır. Bilindiği üzere, Anne sütü ile beslenme, çocuğun sağlığı ve gelişmesi için ana koşuldur. Aynı zamanda annelerin sağlığı için de önemlidir. Anne ve çocuk sağlığı ve beslenme alanlarında dünya genelinde çalışmalar yürüten UNICEF ve WHO, çocuk beslenmesine ilişkin uygulamaların düzeltilmesi gereğinin de bilinciyle, 1991 de Bebek Dostu Hastaneler programını gündeme getirdiler. Bu program “10 adımda başarılı emzirme” ilkelerinin uygulanması ile bebeğin anne sütü ile beslenmesini sağlamak, emzirmeyi özendirmek ve desteklemek amaçlamaktaydı. Günümüzde de dünyadaki birçok doğum kliniği “Bebek Dostu” statüsüne erişebilmek için çaba göstermektedir.

BEBEK DOSTU HASTANE OLMA ŞARTLARI:

1- Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmalı ve bu düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmalıdır.
2-
Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmelidir.
3-
Hamile kadınlar, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir.

4-Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için annelere yardımcı olunmalıdır.
5-Annelere emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmelidir.
6-Tıbben gerekli görülmedikçe yeni doğanlara anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya içecek verilmemelidir.
7-Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayacak bir uygulama benimsenmelidir.
8-Bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmelidir.
9- Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemelidir.
10-Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri,karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmelidir.