Hasta Sorumlulukları
07 Eylül 2017

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

 1. Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
 2. Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.
 3. Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler.
 4. Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.
 5. Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.
 6. Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
 7. Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 8. Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
 9. Hasta verilen randevulara uymalıdır.
 10. Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 11. Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 12. Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz
 13. Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz
 14. Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar
 15. Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar
 16. Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
 17. Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.
 18. Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır
 19. Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir
 20. Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.
 21. Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır