Önceliği olan hastalar
07 Eylül 2017

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

             POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI

              GENELGE/2010/ 73-80

         Genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

        A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),

        B) Engelliler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),

        C) Hamileler,

        D) 65 yaş üstü yaşlılar,

        E) Yedi yaşından küçük çocuklar,

        F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

       Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.