Değerlerimiz
13 Aralık 2021

Temel İlke ve Değerlerimiz:
Etkililik,
Etkinlik,
Verimlilik,
Sağlıklı Çalışma Yaşamı,
Hasta Güvenliği,
Hakkaniyet,
Hasta Odaklılık,
Uygunluk,
Zamanlılık,
Süreklilik,
İnsana Saygı