2019 Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Yapıldı
10 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı Değerlendirme ekibi tarafından 07.11.2019 tarihinde hastanemizde Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi yapılmıştır